ikyathi_03
住所 兵庫県
イニシャル M.M
性別 女性
大学 関西国際大学
社会(歴史、公民)が得意です小学生ならばどの教科でも教えれます。英検準2級取得