ikyathi_03
住所 奈良県
イニシャル K.U
性別 女性
大学 関西学院大学
国語、社会、英語が得意です。小学生なら全教科指導可能です。